HINNASTO

Täältä löydät perustutkimusten ja -hoitojen hinnat. Muissa, vaativimmissa toimenpiteissä annamme sinulle hinta-arvion eläinlääkärikäynnin yhteydessä.

Varattu aika tulee peruuttaa viimeistään 24 tuntia aiemmin ja leikkaus-sekä hammashuoltoajat 48 tuntia aiemmin. Myöhemmin peruutetusta tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme 50% toimenpiteen hinnasta, vähintään 56,70 €.

Mobiililaitteella katsoessa hinnaston muoto saattaa muuttua.
Käännä näyttöä tai pyyhkäise vasemmalle, jotta näet koko hinnaston.

Perustutkimus

– Tutkimus/terveystarkastus alkaen 58,80€
– Terveystarkastus sekä koiran nelos- ja raivotautirokote 74,30€
– Terveystarkastus sekä koiran kennelyskärokote 66,80€
– Terveystarkastus sekä kissan kolmosrokote 68,30€
– Perustutkimus sisältäen korvien tähystyksen hereillä, alkaen  123,70 €
– Laajempi sisätautipotilaan selvittely alkaen 350€

Perustutkimukseen kuuluu huolellinen yleistutkimus, jossa arvioidaan ulkoisessa tutkimuksessa sydämen ja verenkiertoelimistön tila, keuhkojen kunto, suuterveys, tarkastetaan ulkokorvat, tunnustellaan ulkoiset imusolmukkeet sekä vatsaontelon aristukset ja muut mahdolliset löydökset.

Tarvittaessa perustutkimuksen yhteydessä kontrolloidaan verenpaine tai otetaan verinäytteitä. Perustutkimuksen hintaan kuuluu verinäytteiden ja muiden mahdollisten tehtyjen tutkimusten arviointi ja jatkosuunnitelman teko. Kaikkien tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden hintaan kuuluu kirjallinen kotiutusohje.

Tarvittaessa perustutkimukseen yhdistetään ohutneulanäytteenottoja, korvatähystys, virtsanäytteenotto punktiona jne.

Mikäli eläimellä on rokotustarvetta, harkitaan rokotusten antaminen ja laajuus yhdessä eläinlääkärin kanssa. Rokotusten antaminen nostaa perustutkimuksen hintaa vain annettujen rokotteiden verran, esim. kennelyskärokote 8 € (Pi) – 10 € (KC), koiran nelosrokote (penikkatauti, parvo, tarttuva maksatulehdus ja kennelyskä) 10 €, kissan nelosrokote (rinotrakeiitti, kalikivirus, klamydia ja panleukopenia eli kissarutto) 10 €, raivotauti 6 €, leptospiroosi 10 € ja tiineiden koirien herpes-rokote 26,50 €. Rokotteiden hinnat voivat vaihdella lääketoimittajan mukaan.

Suuhuolto

Suun terveys on tärkeää paitsi hampaiston säilymiseksi, myös yleisterveyden takia. Ihmisillä heikko suuterveys on yhdistetty sydän- ja verisuonisairauksien lisäksi diabetekseen sekä joihinkin muihinkin sairauksiin, joissa laukaisevana tekijänä saattaa toimia tulehdus. Eläimellä tilanne on varmasti sama, vaikka tutkimuksia aiheesta löytyykin vähemmän. Vähimmillään suuhuolto on suun tutkimus ientaskumittauksineen ja hammaskivien poisto ja hampaiden kiillotus rauhoituksessa, enimmillään poistetaan useitakin suuria hampaita nukutuksessa. Joskus suusta on tarpeen myös ottaa koepaloja muutosalueilta tai poistaa ikenen liikakasvua.

Ennen suuhuoltoa terveystarkastus on välttämätön eläimen rauhoituskunnon arvioimiseksi, yleisen terveydentilan varmistamiseksi ja suuhuollon laajuuden arvioimiseksi. Suuhuollon jälkeen suosittelemme aina ennaltaehkäisevää kotihoitoa hammaspesuineen. Näin suun terveys pysyy parempana ja esim. hammaspoistojen tarve jatkossa ja suuhuollon kustannukset pysyvät alhaisempana.

Hammaskiven poistoja tai hammaspoistoja ei tehdä isojen leikkausten yhteydessä, koska bakteerien vapautuminen verenkiertoon lisää leikkauskomplikaatioiden riskiä.

Hinnat ovat arvioita laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan. Hammaspoistojen hinnat ovat esimerkinomaisia. Usein poistotarpeiden laajuus selviää vasta tutkimuksella (ientaskumittaukset ja röntgen). Nukutuksen riskit lisääntyvät nukutuksen venyessä, joten useimmiten laajempaa hammaskirurgiaa vaativia hoitoja on jaettava useammalle hoitokerralle. Suun tutkimuksen yhteydessä saattaa joskus olla mahdollista tehdä jokin yksittäinen pieni poisto samalla kertaa, suuremmat poistot tehdään toisella kerralla.

Suuhuolto (sis. hammaskiven poisto, hampaiden tarkastus sekä suun röntgenkuvaus) alkaen,

kissa pieni koira keskikokoinen koira suuri koira
376,60 € 410,20 € 425,20 € 468,90 €

Hammaspoisto, esimerkkejä. Jos hammas on poikkeuksellisen tiukasti kiinni, säröille lohjennut, nousee hinta. Jos hammas on heiluva tai juuret ovat mädät ja tulehduksen takia irtoavat helposti, laskee hinta. Mikäli tulehdus on haurastuttanut leukaluun ja tulehtuneen hampaan poisto johtaa leukamurtumaan (lähinnä kääpiörotujen kulmahampaiden juurten tulehduksissa), nousee hinta. Isompien hammaspoistojen yhteydessä on usein tarvetta ottaa röntgenkuvia sekä ennen että jälkeen poiston ja isompien poistojen jälkeen kontrolloimme kohdan paranemisen. Mikäli edellisestä hammastarkastuksesta ja hammaskivenpoistosta on aikaa, on tarpeen usein tehdä myös hammaskivenpoisto suukirurgisena valmisteluna, hinta hammaskiven määrästä riippuen 88,50-132,20 €. Hammaspoistoajat tulee varata hammastarkastuksen perusteella käynnillä tai puhelimitse.

Hammaspoistojen hinta-arviot eläinlääkäri antaa aina hammastarkastuksen yhteydessä.

Maitokulmahampaiden poistot tehdään aina kirurgisina toimenpiteinä. Hinnat myös esimerkinomaisia, koska joskus hampaan juuri on jo pitkälle resorboitunut (sulanut), joskus joudutaan poistamaan vielä erittäin tiukasti kiinni oleva hammas purentavirheen syntymisriskin pienentämiseksi. Maitohampaiden poistoon kuuluu aina hampaan röntgenkuvaus ennen ja jälkeen poiston sekä kohdan paranemisen kontrollointi.

1 kulmuri 2 kulmuria 3 kulmuria 4 kulmuria
440-479,30 € 479,30-550,20 € 479,30-617,80 € 479,30-715,50 €

Pehmytosakirurgia

Hinnat ovat arvioita laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan. Hinnastossa on esimerkkejä tavallisimmista leikkauksista, muista leikkauksista saat hinta-arvion eläinlääkäriltäsi.

– Kissan kastraatio 147 €
– Koiran kastraatio alkaen 362,40 €
– Koiran sterilaatio tai piilokiveksen poisto vatsaontelosta tähystysleikkauksena
alkaen 753,20 €
– Kissan sterilisaatio 278,30 €
– Virtsakivien poisto rakosta, koira alkaen 1523,20 €
– Virtsakivien poisto rakosta, kissa 966,40 €
– Kilpirauhasen poisto, kissa alkaen 807,80 €
– Lisäkilpirauhasen poisto, koira 1586,20 €
(sisältää leikkauksen jälkeiset veren kalkin seurannat)
– Anaalirauhasten poisto, molemminpuolinen, koira, 1008,50 €
– Korvakäytävän avarrusleikkaus, Zepp, toispuoleinen 908,60 €

Pehmytosakirurgisia toimenpiteitä suoritetaan vastaanotollamme laajasti. Osa leikkauksista on ennaltaehkäiseviä, esimerkiksi kastraatiot ja munasarjojen poistot. Suurin osa leikkauksista on sairauden hoitoa, märkäkohtujen poistoista anaalirauhasleikkauksiin, kitalaen lyhennyksiin, kilpirauhasten poistoihin, munuaistenpoistoihin, kasvainten poistoihin jne.

Osa pienemmistä leikkauksista tehdään rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa, esimerkiksi kissojen kastraatiot ja osa pienistä uudismuodostumien poistoista. Osa leikkauksista tehdään suonensisäisessä nukutuksessa, esimerkiksi kissojen munasarjojen poistot ja keisarinleikkaukset. Suurin osa leikkauksista tehdään inhalaatioanestesiassa, jolloin eläin saa happea ja anestesiakaasua koko toimenpiteen ajan. Anestesiakaasuna käytämme erittäin turvallista sevofluraania. Leikkausten esivalmisteluissa huomioidaan myös esim. koiran rakenne ja siten, vaikka useimmiten koirien kastraatiot tehdään suonensisäisessä nukutuksessa ja paikallispuudutuksessa, brakykefaaliset koirat (ruttunaamaiset) nukutetaan inhalaatioanestesiassa riittävän hapensaannin varmistamiseksi.

Ventilaattori eli hengityskone on välttämätön rintaontelokirurgiassa. Lisäksi ventilaattoria käytetään useimmiten vatsaontelon tähystysleikkauksissa sekä tarvittaessa muissa leikkauksissa.

Leikkauksiin kuuluu oleellisena osana munuaisten riittävän verenkierron varmistava nesteytys, kipulääkitys sekä heräämisen valvonta. Potilaiden lämpötila laskee pitkissä leikkauksissa herkästi, joten lämpöä seurataan sekä leikkausten aikana että niiden jälkeen. Käytämme tarpeen mukaan sähköisiä lämpöpatjoja sekä lämpösavityynyjä.

Ontumatutkimus

– Ontumatutkimus alkaen 98,50 €
– Ontumatutkimus, Juha Kallio, alkaen 112,80 €
– Ontumakuvaus rauhoituksessa alkaen 189,00 €
(hinta riippuu tarvittavien kuvien määrästä)

Ontumatutkimus tehdään paitsi ontumissa, myös erilaisissa liikevirheissä, liikkeellelähtöjäykkyyksissä sekä silloin, kun perustutkimuksessa todetaan tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin viittaavia löydöksiä. Ontumatutkimus on tavallisimmin tarpeen kasvavilla pennuilla, aktiivisessa harrastuskäytössä olevilla aikuisilla sekä ikääntyvillä koirilla.

Ontumatutkimuksella kartoitetaan ongelman sijainti sekä laajuus, mahdolliset heijastevaikutukset. Ontumatutkimuksen perusteella tehdään alustava diagnoosi, jota tarpeen mukaan varmistetaan tai tarkennetaan lisätutkimuksilla, esim. röntgentutkimuksilla tai nivelnestenäytteillä.

Ontumatutkimukseen sisältyy perustutkimus tarpeellisin osin.

Viralliset tutkimukset

– Lonkkanivel: dysplasiakuvaus 199,50 €, yli 45 kg 215,30 €
– Kyynärnivel: dysplasiakuvaus muiden virallisten kuvien yhteydessä 42 €
– Selkäkuvaus lonkkakuvauksen yhteydessä 42-110,50 €, riippuen rodullisesti vaadittavien
kuvien lukumäärästä (LTV, VA, spondyloosi, korkkiruuvihäntäinen, IDD)
– Polvitarkastus 53,50 €, muun toimenpiteen yhteydessä 30 €
– PennHIP-kuvaus lausuntoineen 474,80 €
– Sydämen auskultaatio, virallinen, 53,50 €, muun toimenpiteen yhteydessä 30 €

Kysy ryhmätutkimukselle hinta-arviota sähköpostitse: mari.hakala(at)elainystavasilaakari.fi

Useilla roduilla tutkitaan esim. lonkkanivelten ja kyynärnivelten dysplasiaa, selkämuutoksia sekä polvilumpioluksaatiota sekä yksilön mahdollista jalostuskäyttöä varten että jalostuksellisen etenemisen parantamiseksi ja seuraamiseksi. Lisäksi saatetaan haluta tietää esim. lonkkanivelten löysyydestä ja tehdään sen vuoksi PennHIP-tutkimukset.

Ortopediset leikkaukset

Hinnat ovat arvioita laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan. Lisäksi laskutetaan tarvittavat leikkausten jälkeiset kontrollit. Kun leikkauksen jälkeinen kuntoutus toteutetaan Eläinystäväsi Lääkärissä, on ensimmäinen fysioterapiakäynti ilmainen.

– Polven ristisideleikkaus, lateraalisutuuralla alkaen 1103,0 €
Soveltuu erityisesti pienten koirien ja kissojen ristisidevaurioiden hoitoon, ei
aktiivisesti harrastaville tai suurille vilkkaille koirille
– Polven ristisideleikkaus TTA-menetelmällä alkaen 2185,10 €
Hyvä menetelmä myös ison harrastuskoiran ristisidevaurion korjaamiseen
– Murtuman korjaus, eksternifiksaatio alkaen 1344,70 €
– Murtuman korjaus, levytekniikka alkaen 1281,60 €
– Murtumahoito, pinna tai ydinnaulaus alkaen 1155,50 €

Vastaanotollamme tehdään ortopedisistä leikkauksista mm. polven ristisiteen korjauksia, patellaluksaation eli polvilumpion luksaation kirurgisia korjauksia, murtumakorjauksia, amputaatioita (häntä, varvas, raaja), erilaisia kasvuhäiriöihin liittyviä leikkauksia, esim. ulnan osteotomioita sekä irtopalojen poistoa.

Ortopedisen vaivan hoitoon liittyy leikkauksen jälkeen jälkihoitoa: leikkauskontrolli, joskus kontrolliröntgentutkimuksia, joskus siteiden, lastojen tms. vaihtoja ja fysioterapiaa. Ohessa olevat hinnat ovat leikkausten hintoja ja sellaisinakin tarvikekustannusten vaihtelun takia suuntaa-antavia. Ortopedisissä leikkauksissa tarvikekustannusten osuus on suuri ja tarvittava leikkausmenetelmä vaikuttaa hintaan.

Fysioterapia

– Fysioterapia 45 min 77,40-84,50 €
– Fysioterapia 60 min 83,40-91,70 €
– Laserhoito, lyhyt, 5 kertaa 158,60 €
– Laserhoito, 5 kertaa 197,80 €
– Fysioterapia 60 min 5 kertaa 422,30 €

Fysioterapiaa käytetään niin leikkauspotilaiden kuntoutukseen kuin muiden tuki- ja liikuntaongelmaisten liikevirheiden korjaamiseen ja erityisesti syvien, selkää ja lonkkia tukevien lihasten vahvistamiseen. Samoin neurologiset potilaat tarvitsevat fysioterapiaa koordinaation palauttamiseksi ja lihasten vahvistamiseksi.

Fysioterapiakäynnillä tehdään ensin tilanteen arviointi, mahdollinen käsittely (esim. fascia-käsittely, hoitolaser, sähkö), ongelman korjaamiseen tähtäävien harjoitteiden suunnittelu ja toteutus sekä opetus omistajalle sekä kirjallinen kotiutusohje jatkosuunnitelmineen ja jumppaohjeineen. Joissakin tapauksissa käytetään myös vesikävelyä osana hoitoa. Kotona tehtävät harjoitteet päivitetään kontrollin yhteydessä toipumisen etenemisen myötä.

Joskus fysioterapeuttiseen hoitoon liittyy laserhoito pieneläinhoitajalla fysioterapeuttikäyntien välillä.

Fysioterapiakäynnit on mahdollista varata myös sarjana. Mikäli 5 kerran hoito maksetaan kerralla, on alennus yksittäisiin käynteihin nähden n. 10%.

Fysioterapeutti järjestää myös esim. pentujumpparyhmiä ja tekee kuntosuunnitelmia. Uudet ideat eläinystävien hyvinvoinnin ylläpitämiseen ovat myös tervetulleita!

Koirahieronta

– Koirahieronta 1h  56,70€

Kortisolierityksen mittaaminen

– ACTH-testi 221,30 €
– LDDS-testi 264,60 €

Hintaan lisätään laboratoriomaksu.

Kortisoli on elimistölle välttämätön hormoni, mutta sen liiallisuus on myös haitallista. ACTH-testiä käytetään epäiltäessä liian alhaista kortisolin tuotantoa sekä eläimen ollessa lääkityksellä kortisolin liikatuotannon eli Cushingin taudin takia. Matala-annoksisella deksametasonisupressiotesti tehdään epäiltäessä lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoimintaa eli Cushingin tautia. Cushingin taudissa elimistön kortisolipitoisuus nousee eikä se enää ole elimistön säädeltävissä.

Gastroskopia, colonoskopia

Hinta on arvio laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan.

– Gastroskopia/colonoskopia (ei koepaloja) alkaen 672,50 €
– Gastroskopia/colonoskopia 889,90 €

Tähystysten hintaan vaikuttavat tutkimukseen tarvittava aika sekä mahdollisten koepalojen määrä.
Ruuansulatuskanavan alkuosan, ruokatorven, mahalaukun ja ohutsuolen alkuosan samoin kuin joissakin tapauksissa paksusuolen tähystäminen on esim. pitkään jatkuneissa mahavaivoissa tai ruuansulatuskanavan verenvuotoepäilyissä välttämätöntä oireiden syyn selvittämiseksi. Gastroskopian yhteydessä otetaan usein koepaloja patologin tutkimukseen, patologin tutkimuksen hinta lisätään toimenpidehintaan. Gastroskopiassa eläimet ovat suonensisäisessä nesteytyksessä ja inhalaatioanestesiassa samoin kuin leikkauspotilaat. Samoin herääminen valvotaan huolellisesti.

Konsultaatiot

Sähköposti-/puhelinkonsultaatiot laskutetaan aikaperusteisesti.

Omien potilaiden jatkohoidon konsultaatiohinnat 20,40-173,40e.
Muiden potilaiden konsultaatiot alkaen 112,20e.

Muuta

Mikäli potilaalle varataan aika akuuttihoitoon osastolle ns. ohi normaalin ajanvarauksen,  laskutamme työstä +50% toimenpiteen hinnasta.

Vastaanoton normaalien aukioloaikojen ulkopuolisesta työstä laskutamme toimenpiteestä päivystyslisää 50-100 %.

Synnytyspäivys
Yksi yö 73,50e
Vuorokausi (24h) 147,10e
Viikonloppu (pe ilta – ma aamu) 294,20e

Synnytyspäivytys tulee sopia aina erikseen etukäteen. Päivystysmahdollisuus edellyttää Eläinystäväsi Lääkärissä tiineysröntgenin pentujen lukumäärän varmistukseksi.

Maksutavat

Eläinystäväsi Lääkärissä voit maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla (vastaanotollamme EI käy American Express tai Diners Club) sekä käteisellä. Käteiskassamme on kuitenkin melko pieni, eikä meillä aina ole mahdollisuutta ottaa vastaan isoja seteleitä, mikäli maksettava summa on pienempi. Käytössämme on myös laskumahdollisuus SAV-Rahoituksen kautta. Pohjantähden, LähiTapiolan, Agrian ja OP Pohjolan lemmikkivakuutuksien suorakorvauspalvelut toimivat palveluiden aukioloaikoina.

Joustoa maksamiseen tarjoaa SAV-Rahoitus

Luottoa alkaen 50€, aina 3 000 € saakka, alkaen 5 € kokonaiskuluilla

Luottoa voidaan myöntää täysi-ikäiselle Suomessa vakituisesti asuvalle luonnolliselle henkilölle. Lisäksi henkilöltä edellytetään että Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ei löydy luottohäiriöitä. Luotonhakijalla täytyy olla vakituista tuloa joka on elinkustannusten jälkeen riittävä luoton takaisin maksuun.

Jos maksat laskun kerralla 30pv kuluessa, maksat laskutuspalkkiota 5 €. Mitään muita kuluja ei lisätä. Jos valitset maksuajaksi 2-24 kk, luoton korko on 9,2 % -20,0 % ja laskutuspalkkio 0,3 € – 9,0 € jokaiselta kuukaudelta.

Arvion kuukausierälle voit laskea tästä linkistä.

Tietosuojatiedot

Maksutavan tietosuojaseloste löytyy PDF-muodossa täältä.