HINNASTO

Täältä löydät perustutkimusten ja -hoitojen hinnat. Muissa, vaativimmissa toimenpiteissä annamme sinulle hinta-arvion eläinlääkärikäynnin yhteydessä.

Varattu aika tulee peruuttaa viimeistään 24 tuntia aiemmin ja leikkaus-sekä hammashuoltoajat 48 tuntia aiemmin. Myöhemmin peruutetusta tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme 50% toimenpiteen hinnasta, vähintään 55 €.

Perustutkimus

– Tutkimus/terveystarkastus alkaen 70€
– Terveystarkastus sekä koiran nelos- ja raivotautirokote 71,50€
– Terveystarkastus sekä koiran kennelyskärokote 64€
– Terveystarkastus sekä kissan kolmosrokote 65,50€
– Perustutkimus sisältäen korvien tähystyksen hereillä, alkaen  119 €
– Laajempi sisätautipotilaan selvittely alkaen 350€

Perustutkimukseen kuuluu huolellinen yleistutkimus, jossa arvioidaan ulkoisessa tutkimuksessa sydämen ja verenkiertoelimistön tila, keuhkojen kunto, suuterveys, tarkastetaan ulkokorvat, tunnustellaan ulkoiset imusolmukkeet sekä vatsaontelon aristukset ja muut mahdolliset löydökset.

Tarvittaessa perustutkimuksen yhteydessä kontrolloidaan verenpaine tai otetaan verinäytteitä. Perustutkimuksen hintaan kuuluu verinäytteiden ja muiden mahdollisten tehtyjen tutkimusten arviointi ja jatkosuunnitelman teko. Kaikkien tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden hintaan kuuluu kirjallinen kotiutusohje.

Tarvittaessa perustutkimukseen yhdistetään ohutneulanäytteenottoja, korvatähystys, virtsanäytteenotto punktiona jne.

Mikäli eläimellä on rokotustarvetta, harkitaan rokotusten antaminen ja laajuus yhdessä eläinlääkärin kanssa. Rokotusten antaminen nostaa perustutkimuksen hintaa vain annettujen rokotteiden verran, esim. kennelyskärokote 8 € (Pi) – 10 € (KC), koiran nelosrokote (penikkatauti, parvo, tarttuva maksatulehdus ja kennelyskä) 10 €, kissan nelosrokote (rinotrakeiitti, kalikivirus, klamydia ja panleukopenia eli kissarutto) 10 €, raivotauti 6 €, leptospiroosi 10 € ja tiineiden koirien herpes-rokote 26,50 €.

Suuhuolto

– Suuhuolto (sis. hammaskiven poisto, hampaiden tarkastus sekä suun röntgenkuvaus), kissa alkaen 368€
– Suuhuolto (sis. hammaskiven poisto, hampaiden tarkastus sekä suun röntgenkuvaus), koira alkaen 406€
– Maitohampaiden poistot alkaen 441€
– Hammaspoistoille annetaan hinta-arvio tutkimuksen perusteella

Suun terveys on tärkeää paitsi hampaiston säilymiseksi, myös yleisterveyden takia. Ihmisillä heikko suuterveys on yhdistetty sydän- ja verisuonisairauksien lisäksi diabetekseen sekä joihinkin muihinkin sairauksiin, joissa laukaisevana tekijänä saattaa toimia tulehdus. Eläimellä tilanne on varmasti sama, vaikka tutkimuksia aiheesta löytyykin vähemmän. Vähimmillään suuhuolto on suun tutkimus ientaskumittauksineen ja hammaskivien poisto ja hampaiden kiillotus rauhoituksessa, enimmillään poistetaan useitakin suuria hampaita nukutuksessa. Joskus suusta on tarpeen myös ottaa koepaloja muutosalueilta tai poistaa ikenen liikakasvua.

Ennen suuhuoltoa terveystarkastus on välttämätön eläimen rauhoituskunnon arvioimiseksi, yleisen terveydentilan varmistamiseksi ja suuhuollon laajuuden arvioimiseksi. Suuhuollon jälkeen suosittelemme aina ennaltaehkäisevää kotihoitoa hammaspesuineen. Näin suun terveys pysyy parempana ja esim. hammaspoistojen tarve jatkossa ja suuhuollon kustannukset pysyvät alhaisempana.

Hammaskiven poistoja tai hammaspoistoja ei tehdä isojen leikkausten yhteydessä, koska bakteerien vapautuminen verenkiertoon lisää leikkauskomplikaatioiden riskiä.

Pehmytosakirurgia

Hinnat ovat arvioita laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan. Hinnastossa on esimerkkejä tavallisimmista leikkauksista, muista leikkauksista saat hinta-arvion eläinlääkäriltäsi.

– Kissan kastraatio 140 €
– Koiran kastraatio alkaen 345 €
– Koiran sterilaatio tai piilokiveksen poisto vatsaontelosta tähystysleikkauksena
alkaen 717 €
– Kissan sterilisaatio 265 €
– Virtsakivien poisto rakosta, koira alkaen 1450 €
– Virtsakivien poisto rakosta, kissa 920 €
– Kilpirauhasen poisto, kissa alkaen 765 €
– Lisäkilpirauhasen poisto, koira 1500 €
(sisältää leikkauksen jälkeiset veren kalkin seurannat)
– Anaalirauhasten poisto, molemminpuolinen, koira, 960 €
– Korvakäytävän avarrusleikkaus, Zepp, toispuoleinen 865 €

Pehmytosakirurgisia toimenpiteitä suoritetaan vastaanotollamme laajasti. Osa leikkauksista on ennaltaehkäiseviä, esimerkiksi kastraatiot ja munasarjojen poistot. Suurin osa leikkauksista on sairauden hoitoa, märkäkohtujen poistoista anaalirauhasleikkauksiin, kitalaen lyhennyksiin, kilpirauhasten poistoihin, munuaistenpoistoihin, kasvainten poistoihin jne.

Osa pienemmistä leikkauksista tehdään rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa, esimerkiksi kissojen kastraatiot ja osa pienistä uudismuodostumien poistoista. Osa leikkauksista tehdään suonensisäisessä nukutuksessa, esimerkiksi kissojen munasarjojen poistot ja keisarinleikkaukset. Suurin osa leikkauksista tehdään inhalaatioanestesiassa, jolloin eläin saa happea ja anestesiakaasua koko toimenpiteen ajan. Anestesiakaasuna käytämme erittäin turvallista sevofluraania. Leikkausten esivalmisteluissa huomioidaan myös esim. koiran rakenne ja siten, vaikka useimmiten koirien kastraatiot tehdään suonensisäisessä nukutuksessa ja paikallispuudutuksessa, brakykefaaliset koirat (ruttunaamaiset) nukutetaan inhalaatioanestesiassa riittävän hapensaannin varmistamiseksi.

Ventilaattori eli hengityskone on välttämätön rintaontelokirurgiassa. Lisäksi ventilaattoria käytetään useimmiten vatsaontelon tähystysleikkauksissa sekä tarvittaessa muissa leikkauksissa.

Leikkauksiin kuuluu oleellisena osana munuaisten riittävän verenkierron varmistava nesteytys, kipulääkitys sekä heräämisen valvonta. Potilaiden lämpötila laskee pitkissä leikkauksissa herkästi, joten lämpöä seurataan sekä leikkausten aikana että niiden jälkeen. Käytämme tarpeen mukaan sähköisiä lämpöpatjoja sekä lämpösavityynyjä.

Ontumatutkimus

– Ontumatutkimus alkaen 102 €
– Ontumakuvaus rauhoituksessa alkaen 180 €
(hinta riippuu tarvittavien kuvien määrästä)

Ontumatutkimus tehdään paitsi ontumissa, myös erilaisissa liikevirheissä, liikkeellelähtöjäykkyyksissä sekä silloin, kun perustutkimuksessa todetaan tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin viittaavia löydöksiä. Ontumatutkimus on tavallisimmin tarpeen kasvavilla pennuilla, aktiivisessa harrastuskäytössä olevilla aikuisilla sekä ikääntyvillä koirilla.

Ontumatutkimuksella kartoitetaan ongelman sijainti sekä laajuus, mahdolliset heijastevaikutukset. Ontumatutkimuksen perusteella tehdään alustava diagnoosi, jota tarpeen mukaan varmistetaan tai tarkennetaan lisätutkimuksilla, esim. röntgentutkimuksilla tai nivelnestenäytteillä.

Ontumatutkimukseen sisältyy perustutkimus tarpeellisin osin.

Viralliset tutkimukset

– Lonkkanivel: dysplasiakuvaus 190 €, yli 45 kg 205 €
– Kyynärnivel: dysplasiakuvaus muiden virallisten kuvien yhteydessä 40 €
– Selkäkuvaus lonkkakuvauksen yhteydessä 40-90 €, riippuen rodullisesti vaadittavien
kuvien lukumäärästä (LTV, VA, spondyloosi, korkkiruuvihäntäinen, IDD)
– Polvitarkastus 51 €, muun toimenpiteen yhteydessä 30 €
– PennHIP-kuvaus lausuntoineen 452 €
– Sydämen auskultaatio, virallinen, 51 €, muun toimenpiteen yhteydessä 30 €

Kysy ryhmätutkimukselle hinta-arviota sähköpostitse: mari.hakala(at)elainystavasilaakari.fi

Useilla roduilla tutkitaan esim. lonkkanivelten ja kyynärnivelten dysplasiaa, selkämuutoksia sekä polvilumpioluksaatiota sekä yksilön mahdollista jalostuskäyttöä varten että jalostuksellisen etenemisen parantamiseksi ja seuraamiseksi. Lisäksi saatetaan haluta tietää esim. lonkkanivelten löysyydestä ja tehdään sen vuoksi PennHIP-tutkimukset.

Ortopediset leikkaukset

Hinnat ovat arvioita laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan. Lisäksi laskutetaan tarvittavat leikkausten jälkeiset kontrollit. Kun leikkauksen jälkeinen kuntoutus toteutetaan Eläinystäväsi Lääkärissä, on ensimmäinen fysioterapiakäynti ilmainen.

– Polven ristisideleikkaus, lateraalisutuuralla alkaen 1050 €
Soveltuu erityisesti pienten koirien ja kissojen ristisidevaurioiden hoitoon, ei
aktiivisesti harrastaville tai suurille vilkkaille koirille
– Polven ristisideleikkaus TTA-menetelmällä alkaen 2080 €
Hyvä menetelmä myös ison harrastuskoiran ristisidevaurion korjaamiseen
– Murtuman korjaus, eksternifiksaatio alkaen 1280 €
– Murtuman korjaus, levytekniikka alkaen 1220 €
– Murtumahoito, pinna tai ydinnaulaus alkaen 1100 €

Vastaanotollamme tehdään ortopedisistä leikkauksista mm. polven ristisiteen korjauksia, patellaluksaation eli polvilumpion luksaation kirurgisia korjauksia, murtumakorjauksia, amputaatioita (häntä, varvas, raaja), erilaisia kasvuhäiriöihin liittyviä leikkauksia, esim. ulnan osteotomioita sekä irtopalojen poistoa.

Ortopedisen vaivan hoitoon liittyy leikkauksen jälkeen jälkihoitoa: leikkauskontrolli, joskus kontrolliröntgentutkimuksia, joskus siteiden, lastojen tms. vaihtoja ja fysioterapiaa. Ohessa olevat hinnat ovat leikkausten hintoja ja sellaisinakin tarvikekustannusten vaihtelun takia suuntaa-antavia. Ortopedisissä leikkauksissa tarvikekustannusten osuus on suuri ja tarvittava leikkausmenetelmä vaikuttaa hintaan.

Fysioterapia

– Fysioterapia 45 min 82 €
– Fysioterapia 60 min 89 €
– Laserhoito, lyhyt, 5 kertaa 154 €
– Laserhoito, 5 kertaa 192 €
– Fysioterapia 60 min 5 kertaa 390 €
– Fysikaalinen hoito, esim. vesiterapia, pieneläinhoitaja 47 €
– Fysikaalinen hoito, pieneläinhoitaja 5 kertaa 200 €

Fysioterapiaa käytetään niin leikkauspotilaiden kuntoutukseen kuin muiden tuki- ja liikuntaongelmaisten liikevirheiden korjaamiseen ja erityisesti syvien, selkää ja lonkkia tukevien lihasten vahvistamiseen. Samoin neurologiset potilaat tarvitsevat fysioterapiaa koordinaation palauttamiseksi ja lihasten vahvistamiseksi.

Fysioterapiakäynnillä tehdään ensin tilanteen arviointi, mahdollinen käsittely (esim. fascia-käsittely, hoitolaser, sähkö), ongelman korjaamiseen tähtäävien harjoitteiden suunnittelu ja toteutus sekä opetus omistajalle sekä kirjallinen kotiutusohje jatkosuunnitelmineen ja jumppaohjeineen. Joissakin tapauksissa käytetään myös vesikävelyä osana hoitoa. Kotona tehtävät harjoitteet päivitetään kontrollin yhteydessä toipumisen etenemisen myötä.

Joskus fysioterapeuttiseen hoitoon liittyy vesiterapia tai laserhoito pieneläinhoitajalla fysioterapeuttikäyntien välillä.

Fysioterapiakäynnit on mahdollista varata myös sarjana. Mikäli 5 kerran hoito maksetaan kerralla, on alennus yksittäisiin käynteihin nähden n. 10%.

Fysioterapeutti järjestää myös esim. pentujumpparyhmiä ja tekee kuntosuunnitelmia. Uudet ideat eläinystävien hyvinvoinnin ylläpitämiseen ovat myös tervetulleita!

Kortisolierityksen mittaaminen

– ACTH-testi 206,26 €
– LDDS-testi 245,27 €

Kortisoli on elimistölle välttämätön hormoni, mutta sen liiallisuus on myös haitallista. ACTH-testiä käytetään epäiltäessä liian alhaista kortisolin tuotantoa sekä eläimen ollessa lääkityksellä kortisolin liikatuotannon eli Cushingin taudin takia. Matala-annoksisella deksametasonisupressiotesti tehdään epäiltäessä lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoimintaa eli Cushingin tautia. Cushingin taudissa elimistön kortisolipitoisuus nousee eikä se enää ole elimistön säädeltävissä.

Gastroskopia, colonoskopia

Hinta on arvio laskettuna keskimääräisillä lääkityksillä. Lääkkeet laskutetaan aina käytön mukaan.

– Gastroskopia/colonoskopia (ei koepaloja) alkaen 650 €
– Gastroskopia/colonoskopia 850 €

Tähystysten hintaan vaikuttavat tutkimukseen tarvittava aika sekä mahdollisten koepalojen määrä.
Ruuansulatuskanavan alkuosan, ruokatorven, mahalaukun ja ohutsuolen alkuosan samoin kuin joissakin tapauksissa paksusuolen tähystäminen on esim. pitkään jatkuneissa mahavaivoissa tai ruuansulatuskanavan verenvuotoepäilyissä välttämätöntä oireiden syyn selvittämiseksi. Gastroskopian yhteydessä otetaan usein koepaloja patologin tutkimukseen, patologin tutkimuksen hinta lisätään toimenpidehintaan. Gastroskopiassa eläimet ovat suonensisäisessä nesteytyksessä ja inhalaatioanestesiassa samoin kuin leikkauspotilaat. Samoin herääminen valvotaan huolellisesti.

Muuta

Mikäli potilaalle varataan aika akuuttihoitoon osastolle ns. ohi normaalin ajanvarauksen,  laskutamme työstä +50% toimenpiteen hinnasta.

Vastaanoton normaalien aukioloaikojen ulkopuolisesta työstä laskutamme toimenpiteestä päivystyslisää 25-100 %.

Maksutavat

Eläinystäväsi Lääkärissä voit maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla (vastaanotollamme EI käy American Express tai Diners Club) sekä käteisellä. Käteiskassamme on kuitenkin melko pieni, eikä meillä aina ole mahdollisuutta ottaa vastaan isoja seteleitä, mikäli maksettava summa on pienempi. Käytössämme on myös laskumahdollisuus SAV-Rahoituksen kautta. Pohjantähden, LähiTapiolan ja Agrian lemmikkivakuutuksien suorakorvauspalvelut toimivat palveluiden aukioloaikoina.

Joustoa maksamiseen tarjoaa SAV-Rahoitus

Luottoa alkaen 50€, aina 3 000 € saakka, alkaen 5 € kokonaiskuluilla

Luottoa voidaan myöntää täysi-ikäiselle Suomessa vakituisesti asuvalle luonnolliselle henkilölle. Lisäksi henkilöltä edellytetään että Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ei löydy luottohäiriöitä. Luotonhakijalla täytyy olla vakituista tuloa joka on elinkustannusten jälkeen riittävä luoton takaisin maksuun.

Jos maksat laskun kerralla 30pv kuluessa, maksat laskutuspalkkiota 5 €. Mitään muita kuluja ei lisätä. Jos valitset maksuajaksi 2-24 kk, luoton korko on 9,2 % -20,0 % ja laskutuspalkkio 0,3 € – 9,0 € jokaiselta kuukaudelta.

Arvion kuukausierälle voit laskea tästä linkistä.

Tietosuojatiedot

Maksutavan tietosuojaseloste löytyy PDF-muodossa täältä.