Päiväsairaala

Teemme paljon leikkauksia, toimenpiteitä ja tutkimuksia, jotka vaativat rauhoituksen tai nukutuksen, tai jotka tutkimuksen laadun vuoksi vievät useita tunteja aikaa. Vastaanottotilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota vastaanotolle jäävien eläinten sijoittamiseen, olosuhteisiin, tilojen materiaaleihin sekä potilaiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Kolme valvottua potilastilaa

Potilastiloja on kolmessa eri pisteessä. Yksi on leikkaustilojen vieressä ja toinen hammashuoltotilan vieressä. Nämä potilastilat ovat isoissa toimenpidehuoneissa, joissa on jatkuvasti henkilökuntaa. Kolmas potilasosasto on erillään muista. Kameravalvonnan avulla myös erilliseltä osastolta on jatkuva näkymä toimenpidehuoneisiin.

Potilastiloissa tehdään heräävien potilaiden lääkitykset ja nesteytykset. Heräämisvaihe valvotaan henkilökunnan toimesta keskeytyksettä. Hereillä olevat potilaat järjestetään tavallisesti erilliselle osastolle, jotta potilasliikenne ei häiritse niitä, eivätkä ne häiritse herääviä potilaita. Kissat järjestetään mahdollisimman rauhalliseen paikkaan erilleen haukkuvista koirista. Mikäli lemmikin sairauden vuoksi epäillään suurta tai kohtalaista tartuntariskiä, saadaan erillisestä osastosta myös eristysalue.

Yleensä potilas tuodaan toimenpiteeseen tai tutkimuksiin suoraan sovittuna vastaanottoaikana. Tarvittaessa potilaan voi tuoda päiväksi sisään vastaanotolle arkisin klo 7.30 alkaen. Mikäli potilas ei vaadi erityistä seurantaa muuta kuin toimenpideaikana, ei ”päivähoidosta” laskuteta erikseen. Sovithan henkilökunnan kanssa, mikäli tahdot tuoda lemmikkisi vastaanotolle jo ennen toimenpidettä.

Potilas luovutetaan kotiin, kunhan se on kunnolla herännyt. Heräämisvaihe valvotaan aina vastaanotolla. Heräämiseen kuluva aika on yksilöllistä. Tavallisimmin soitamme potilaan herättyä, kun lemmikki on noudettavissa. Toisinaan kotiutusajankohta voidaan sopia etukäteen, jolloin lemmikin voi noutaa esim. työpäivän jälkeen.