Ruokaviraston tiedote 2023 alkavasta pakollisesta tunnistusmerkinnästä

Ruokaviraston tiedote 2023 alkavasta pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä Ruokaviraston alaiseen kansalliseen rekisteriin on kopioitu alle. Käytännössä asiakkaillemme tämä tarkoittaa tässä vaiheessa, että mikäli koiralla ei ole mikrosirua, kannattaa se ottaa jo tämän vuoden aikana muiden käyntien yhteydessä. Näin vältytään erillisiltä eläinlääkärikäynneiltä ja siten ylimääräisiltä kustannuksilta.

Kissojen tunnistusmerkintäpakko laahaa hiukan perässä, mutta on tulossa myös muutamien vuosien kuluessa. Tähänkin kannattaa hiljalleen alkaa varautua.

RUOKAVIRASTO TIEDOTTAA:
Uusi velvoite koiran haltijoille

Koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti käynnistyy tammikuussa 2023. Rekisteröintivelvoite koskee kaikkia koiria, myös ennen vuotta 2023 syntyneitä eläimiä. Mikäli koiralla ei vielä ole tunnistusmerkintää (mikrosiru ja tunnistustodistus), koiran haltija voi hankkia koiran tunnistusmerkinnän yksityiseltä toimijalta, esimerkiksi eläinlääkäriltä.

Mikäli koiralla on jo toimiva tunnistesiru, uuden sirun asettamista ei vaadita. Kun koira on sirutettu, haltija ilmoittaa koiran tiedot rekisteriin tunnistustodistuksen tietoja apuna käyttäen. Koiran haltijan tulee rekisteröidä koiransa viralliseen koirarekisteriin, vaikka koira olisikin aiemmin rekisteröity johonkin muuhun rekisteriin. Koiran haltijan vastuulla on myös koiran tietojen ylläpito rekisterissä esimerkiksi koiran kuollessa tai kadotessa. Ruokavirasto tulee tiedottamaan ja ohjeistamaan koiran haltijoita tarkemmin vuoden 2022 aikana.

Koirien rekisteröintivelvoite perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (aiempi versio 1/2021, päivitetty versio 68/2022). Asetuksella säädetään koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja.