Jokaisella on oikeus hyvään lapsuuteen.

Olemme mukana tukemassa invalidiliiton toimintaa, lahjoitus on kohdennettu vammaisten lasten ja heidän perheidensä hyväksi.”

Jos lahjotuksellamme levitämme edes hiukan suvaitsevuutta ja avarakatseisuutta, on tavoite saavutettu. ” – Juliska

Linkistä pääsette tekin tekemään lahjoituksen tärkeän asian puolesta: https://www.invalidiliitto.fi/…/kumpp…/elainystavasi-laakari